Πρακτικά Α’

exwfyllo-a

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (με τη σειρά που παρουσιάστηκαν στην Επιστημονική Συνάντηση)

Φιλίππου – Αγγέλου Πέτρος, Σύντομη αναφορά στη ζωή και το έργο του Χρίστου Ν. Μεσογείτη

Φιλίππου – Αγγέλου Πέτρος,  Δημοσίευση χειρόγραφου με κλίση Αρβανίτικου ρήματος

Πέππα – Δελμούζου Ντίνα, Το ανήσυχο και ερευνητικό πνεύμα του Χρίστου Ν. Πέτρου-Μεσογείτη. Η συμβολή του στην επιγραφική.

Κακαβογιάννη Όλγα, Η κατοίκιση της Ν.Α. Αττικής κατά την προϊστορική περίοδο. Νέα ευρήματα.

Αντωνίου Αθανάσιος, Θεοί και ήρωες στον αρχαίο δήμο ΚΕΦΑΛΗ

Κακαβογιάννης Ευάγγελος, Επιλογή τοπωνυμίων της Λαυρεωτικής

Χατζησωτηρίου Γεώργιος, Προέλευση και σύνθεση του πληθυσμού Μεσογαίας και Β. Λαυρεωτικής

Μπαμπούνης Άρης, Ιστορική αναφορά στα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών περιόδου 1928-1936 στα Μεσόγεια και στη Λαυρεωτική

Γκίνη – Τσοφοπούλου Ελένη, Εκκλησίες από την παλαιοχριστιανική και βυζαντινή περίοδο στην περιφέρεια Καλυβίων Λαυρεωτικής

Δέδε – Μιχαήλ Μαρία, Από το ήθος της ζωής στα Μεσόγεια (1750-1930)

Χατζησωτηρίου Γεώργιος, Τα κυνήγια στην Ν.Α. Αττική

Κακαβογιάννης Ευάγγελος, Συμπεράσματα από την Α’ Επιστημονική Συνάντηση Ν.Α. Αττικής

Ενισλείδης Χρίστος, Από τα Άπαντα του Χρίστου Πέτρου-Μεσογείτη: “Ενθυμήσεις”

Αντωνίού Αθανάσιος, Ο άγνωστος Συβρίδης και τα μεταλλεία του Λαυρίου

Φιλίππου – Αγγέλου Πέτρος, Αρβανίτικος προεκλογικός λόγος

apanta-mesogeiti