Αρχείο κατηγορίας Πρακτικά

Δράσεις για τη συλλογή & έκδοση των πρακτικών μιας Επιστημονικής Συνάντησης (Συνεδρίου).

Πρακτικά από ΙΖ ΕΣΝΑ της ενότητας “Κοινωνική Ανθρωπολογία-Ιστορία-Αρχειακή Έρευνα (Σ09)”

Δημοσιεύθηκε στη ΙΖ ΕΣΝΑ, Πρακτικά, Συνέδρια | Σχολιάστε