Πρακτικά Β’

exwfyllo-b

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (με τη σειρά που παρουσιάστηκαν στην Επιστημονική Συνάντηση)

Χατζησωτηρίου Γεώργιος, Στοιχεία για την Β’ Επιστημονική Συνάντηση

Κακαβογιάννης Ευάγγελος, Σύντομη αναφορά στο έργου του Δημήτριου Λαζαρίδη

Λαζαρίδη Πέπη, Κατάλογος δημοσιευμάτων Δημ. Λαζαρίδη

Πάλλας Δημήτριος, Η παλαιοχριστιανική Νοτιοανατολική Αττική

Κάσσιος Κωνσταντίνος, Προβλήματα φυσικού περιβάλλοντος Μεσογείων-Λαυρεωτικής

Γουήλ – Μπαδιεριτάκη Άννα και Ιωάννης, Η  νεότερη υφαντική στα Καλύβια Αττικής. Μια τεχνική που αργοπεθαίνει.

Ντε Τσάβες Λίλα, Το κοπανέλι στην Αττική

Diamant – Traill Steven-John, Πούσι Καλόγερου

Φιλίππου – Αγγέλου Πέτρος, Συναγωγή ιστορικών και αρχαιολογικών στοιχείων για τα Πρόσπαλτα

Αντωνίου Αθανάσιος, Το Αδριάνειο Υδραγωγείο Κερατέας

Κανατούρης Αριστείδης, Οι θανατικές εκτελέσεις στο νεότερο Λαύριο

Σταματίου Γεώργιος, Ιστορικο-κοινωνιολογικά σχόλια για τους κατοίκους της Ανατολικής Αττικής στη “Γαλήνη” του Ηλία Βενέζη

Μιχαήλ – Δέδε Μαρία, Πανηγύρια της Αττικής

Mussche Hermann, Νέα ευρήματα από το θέατρο Θορικού

Θεμελής Πέτρος, Βραυρών. Η στοά των Άρκτων

Οικονομάκου Μαρία, Αρχαίο νεκροταφείο στο Λαύριο

Αραπογιάννη Ξένη, Ανασκαφή στην Κάντζα Αττικής

Φιλίππου – Αγγέλου Πέτρος, Αφιέρωμα στον Χρήστο Ενισλείδη

Πρίφτης Κωνσταντίνος, Οι Μεσογείτες το 1821. Νεότερα στοιχεία.

Μπαμπούνης Χάρης, Οι πρόσφυγες της Μικρασιατικής Καταστροφής στη Λαυρεωτική

Κακαβογιάννης Ευάγγελος, Τα Ηρώα των σημερινών κωμοπόλεων Μεσογείων και Λαυρεωτικής

Χατζησωτηρίου Γεώργιος, Τα επώνυμα της Ν.Α. Αττικής. Σύγκριση αυτών με άλλες περιοχές του ελληνικού και Ν. Αλβανικού χώρου