Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη ΙΕ’ Επιστημονική Συνάντηση

Σας υπενθυμίζουμε ότι στις 31 Οκτωβρίου 2012 εκπνέει η προθεσμία υποβολής Δελτίου Συμμετοχής και περίληψης για τη ΙΕ’ Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής που θα πραγματοποιηθεί στο Κορωπί το Φθινόπωρο του 2013.

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε ηλεκτρονικώς (σε έγγραφο MS Word) το συνημμένο «Δελτίο Συμμετοχής» και να το αποστείλετε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@emena.gr το αργότερο μέχρι 31 Οκτωβρίου 2012. Το Δελτίο Συμμετοχής θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από κείμενο περίληψης της ανακοίνωσής σας με στοιχεία του περιεχομένου της εργασίας σας, προκειμένου να μπορέσει η Επιστημονική Επιτροπή να το αξιολογήσει και να συντάξει το πρόγραμμα.

Οι απαντήσεις για τη συμμετοχή των συνέδρων θα αποσταλούν έναν μήνα μετά την εκπνοή της προθεσμίας.

Επισυνάπτονται:

Αίτηση Συμμετοχής

Πρόσκληση

divider

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.