Πρόσκληση συμμετοχής στη ΙΣΤ’ Επιστημονική Συνάντηση ΝΑ. Αττικής

Η Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής γνωστοποιεί ότι η ΙΣΤ’ Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής θα πραγματοποιηθεί στο Λαύριο το Φθινόπωρο του 2015.

Στη διάρκεια των εργασιών της Συνάντησης, επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων θα προβούν σε ανακοινώσεις επί ποικίλων τοπικών θεμάτων (αρχαιολογικών, ιστορικών, λαογραφικών, πολεοδομικών, προστασίας του περιβάλλοντος κ.λ.π.) σχετικών με την περιοχή που εκτείνεται από τον Υμηττό και την Πεντέλη μέχρι το Σούνιο.

Η διάρκεια της κάθε ανακοίνωσης θα είναι έως 20 λεπτά και θα υπάρχει η δυνατότητα προβολής διαφανειών, slides, βιντεοταινίας και παρουσίασης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι ανακοινώσεις θα δημοσιευτούν στα Πρακτικά της Συνάντησης, που θα εκδοθούν μετά τη λήξη των εργασιών της σε εύλογο χρονικό διάστημα. Είναι αυτονόητο ότι τα θέματα θα είναι πρωτότυπα και αδημοσίευτα.

Στην περίπτωση αποδοχής της πρόσκλησής μας, παρακαλούμε να συμπληρώσετε ηλεκτρονικώς (σε έγγραφο MS Word) το συνημμένο «Δελτίο Συμμετοχής» και να το αποστείλετε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@emena.gr το αργότερο μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2015. Το Δελτίο Συμμετοχής θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από ξεχωριστό αρχείο MS Word με κείμενο περίληψης της ανακοίνωσής σας με στοιχεία του περιεχομένου της εργασίας σας, προκειμένου να μπορέσει η Επιστημονική Επιτροπή να το αξιολογήσει και να συντάξει το πρόγραμμα.

Οι απαντήσεις για τη συμμετοχή των συνέδρων θα αποσταλούν έναν μήνα μετά την εκπνοή της προθεσμίας.

Λεπτομερέστερη ανακοίνωση για την ΙΣΤ’ Επιστημονική Συνάντηση θα εκδοθεί προσεχώς.

Επισυνάπτονται:

Δελτίο Συμμετοχής

Πρόσκληση

divider

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.