Παράταση προθεσμίας υποβολής εισηγήσεων της ΙΕ’ ΕΣΝΑ

Ενημερώνουμε τους εισηγητές της ΙΕ’ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής (Κορωπί, 17-20/10/2013 ) ότι η προθεσμία υποβολής των εργασιών παρατείνεται έως τις 31 Οκτωβρίου 2014 .

Υπενθυμίζουμε ότι προκειμένου να γίνει δεκτή η δημοσίευσή τους θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω προδιαγραφές.

1. Το κείμενο (με τις υποσημειώσεις του) δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 3000 λέξεις. Το κείμενο και οι υποσημειώσεις καλό θα είναι να δοθούν σε δύο χωριστά αρχεία.

2. Ο αριθμός των φωτογραφιών, σχεδίων κτλ. δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 15 και κατά την κατάστρωσή τους τις τέσσερεις (4) σελίδες σχήματος Α4.

3. Το κείμενο θα συνοδεύεται από περίληψη έως δέκα σειρές στην αγγλική ή γαλλική ή γερμανική γλώσσα. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, η περίληψη μπορεί να δοθεί και στα ελληνικά.

4. Η εργασία πρέπει να είναι γραμμένη σε επεξεργαστή κειμένου MS Word for Windows σε “ανοικτό” σύστημα.

5. Οι φωτογραφίες (εφόσον υπάρχουν) θα πρέπει να αποσταλούν κάθε μία ξεχωριστά σε αρχεία τύπου .jpg και ποιότητας τουλάχιστον 150dpi ή εν πάσει περιπτώσει της βέλτιστης δυνατής. Φωτογραφίες ή διαγράμματα μέσα σε αρχεία Word, Excel, Power Point κτλ. δε θα γίνονται δεκτές λόγω της χαμηλής τους ποιότητας.

6. Στις υποσημειώσεις θα ακολουθούνται τα εξής:

α) Προηγείται το όνομα και ακολουθεί το επίθετο του συγγραφέως.

β) Αν το δημοσίευμα στο οποίο γίνεται η παραπομπή είναι βιβλίο, τότε αυτό γράφεται με πλάγια γράμματα.

γ) Αν το άρθρο που δημοσιεύεται βρίσκεται σε συλλογικό τόμο, τότε γράφεται ο τίτλος του άρθρου εντός εισαγωγικών με όρθια στοιχεία και ο τόμος της δημοσίευσής του με πλάγια γράμματα.

7. Απαραίτητο είναι να αποσταλεί και αρχείο (είτε ηλεκτρονικό -σε μορφή Adobe Acrobat ή MS Word- είτε τυπωμένο) όπου θα φαίνεται η τελική μορφή της εργασίας, με τις φωτογραφίες και τις υποσημειώσεις στις θέσεις που επιθυμεί ο κάθε εισηγητής εντός του κυρίως κειμένου της εργασίας.

Παρακαλούμε τους εισηγητές εφόσον είναι στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους και για τη διευκόλυνση της έκδοσης, να αποστείλουν το προς δημοσίευση υλικό στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση (info@emena.gr) και μόνο ό,τι είναι δύσκολο να αποσταλεί ηλεκτρονικά λόγω μεγάλου μεγέθους αρχείων, να σταλεί ταχυδρομικά στη διεύθυνση της Εταιρείας (σε CD και εκτυπωμένο).

divider

Δημοσιεύθηκε στην Uncategorized. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.