Μετάθεση ημερομηνίας διεξαγωγής ΙΕ’ ΕΣΝΑ

Ανακοινώνουμε στα μέλη της Εταιρείας, τους εισηγητές της ΙΕ’ ΕΣΝΑ και σε κάθε ενδιαφερόμενο, ότι μετατίθεται η ημερομηνία διεξαγωγής της ΙΕ’ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής κατά δύο βδομάδες, λόγω αίτησης πολλών εισηγητών κυρίως του τομέα των αρχαιολόγων,  καθότι στο συγκεκριμένο διάστημα θα διεξαχθούν δύο ήδη προκαθορισμένα σημαντικά επιστημονικά συνέδρια (Διεθνές Συνέδριο Βέλγικης Αρχαιολογικής Σχολής και Συνέδριο Επιτροπής Αναστηλώσεων Ακρόπολης).

Συνεπώς το Συνέδριο της Εταιρείας πρόκειται να διεξαχθεί από 17 έως 20 Οκτωβρίου 2013.

 

divider

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.