Διεξαγωγή ΙΣΤ’ Επιστημονικής Συνάντησης στο Λαύριο

Σας ανακοινώνουμε ότι η ΙΣΤ’ Επιστημονική Συνάντηση ΝΑ. Αττικής θα πραγματοποιηθεί το Φθινόπωρο του 2015 στο Λαύριο.

Θα ακολουθήσει λεπτομερέστερη ανακοίνωση.

divider

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.