Διεξαγωγή ΙΖ’ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής

Σας ανακοινώνουμε ότι το Δ.Σ. της Εταιρείας Μελετών ΝΑ. Αττικής, εξαιτίας αντικειμενικών δυσκολιών, αποφάσισε τη μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής της ΙΖ΄ Επιστημονικής Συνάντησης.

Ενημερώνουμε τα μέλη της Εταιρείας, τους εισηγητές και τις εισηγήτριες της ΙΖ’ ΕΣΝΑ, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο και ενδιαφερόμενη, ότι η ΙΖ’ Επιστημονική Συνάντηση ΝΑ. Αττικής θα πραγματοποιηθεί 4-7 Οκτωβρίου 2018 στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής.

Η ΙΖ’ Επιστημονική Συνάντηση της Εταιρείας πρόκειται να διοργανωθεί στο Μαρκόπουλο με έμφαση στο Μεταναστευτικό– Προσφυγικό θέμα, ενώ στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα ερευνητικού προγράμματος σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο με τίτλο:  «Μετακινήσεις πληθυσμών και η κατασκευή της τοπικής ταυτότητας στην Ανατολική Αττική: Ραφήνα– Μαρκόπουλο».

Το Δ.Σ.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.